กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาบีบซา เซดามิซา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม
ครู คศ.2

นายธนกร ตุดเอียด
ครูอัตราจ้าง