แผนที่โรงเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล

โรงเรียนนบพิตำวิทยา 261 หมู่ 1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-307-290 Fax 075-307-290  
email: noppitam55@gmail.com
เว็บไซต์โรงเรียน  http://noppitam.ac.th
เว็บเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/noppitamschool

แผนที่โรงเรียน