ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล (อ่าน 29) 30 ม.ค. 66
แจ้งเลื่อนวันสอบ กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 65) 16 ม.ค. 66
กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 181) 21 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 723) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 729) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 904) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการ SMTP ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 965) 19 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนโครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) (อ่าน 2891) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2781) 14 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประจำปี 2564 (อ่าน 3673) 03 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 17 -25 ก.พ. 65 (อ่าน 3684) 16 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3843) 24 ม.ค. 65
***ประกาศห้องสอบคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4083) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (อ่าน 3687) 15 ม.ค. 65
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 7 (อ่าน 3811) 28 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 3711) 18 ธ.ค. 64
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 3682) 30 พ.ย. 64
การแข่งขันประกวดร้องเพลง (อ่าน 3681) 09 พ.ย. 64
ห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3716) 09 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 3690) 30 ต.ค. 64
ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปสั้น(Shot Clip) (อ่าน 3691) 09 ต.ค. 64
ประกาศการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท (อ่าน 3703) 03 ก.ย. 64
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล (อ่าน 3669) 20 ส.ค. 64
ประกาศแนวทางการเรียนทางไกลและวัดผลประเมินผล 1-2564 (อ่าน 3683) 27 ก.ค. 64
ประกาศ ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 3675) 24 มิ.ย. 64
ประกาศยกเลิกและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 3659) 16 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3702) 30 พ.ค. 64
ประกาศ แนวทางการรายงานตัว มอบตัว และการพบครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3647) 26 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3694) 21 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3696) 13 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3668) 04 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3685) 01 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 5121) 18 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3931) 15 ก.พ. 64
ประกาศเชิญชวนร่วมสมัครสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 6 (อ่าน 4267) 27 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๒๐๑๙ (อ่าน 3877) 06 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 6-20 มกราคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 3888) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโ (อ่าน 3873) 05 ม.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมัลติมี (อ่าน 6891) 13 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (อ่าน 6846) 02 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 6827) 26 พ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 7440) 21 มิ.ย. 63
แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 7161) 15 มิ.ย. 63
แจ้งรายชื่อนักเรียนและแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 7193) 02 มิ.ย. 63
***แก้ไขข้อมูลประกาศผลการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 5 และกำหนดรับรางวัล (อ่าน 7785) 28 ม.ค. 63
***ประกาศผลการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 มกราคม (อ่าน 7697) 24 ม.ค. 63
ประกาศห้องสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7586) 22 ม.ค. 63
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 8122) 30 พ.ย. 62
**เพิ่มเติมเรื่องประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8944) 03 ก.พ. 62
แก้ไขล่าสุด ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ปี (อ่าน 7909) 22 ม.ค. 62