ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
>>>ชี้แจงการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนทั่วไป และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 
   1. วันที่  2   เมษายน พ.ศ. 2565  นักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ยื่นเอกสารมอบตัวตามกลุ่มรายชื่อที่โรงเรียนประกาศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
   2. เอกสารที่ต้องนำมาคือ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา, แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล, รูปถ่าย จำนวน 1 รูป  พร้อมทั้งเอกสารที่ยังยื่นไม่ครบในวันที่สมัคร
   3. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนนบพิตำวิทยา หากดำเนินการไม่ทันให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาได้
  4. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องเตรียมมาชำระ  คือ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  คนละ  150  บาท, ค่ากองทุนงานบุญ ครอบครัวละ 100 บาท รวมเป็นเงิน  250  บาท
  5. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากโรงเรียนในวันมอบตัว  คือ  กระเป๋านักเรียน, วัดตัวชุดพละศึกษา และอุปกรณ์การเรียน
****หมายเหตุ  การสอบแยกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป จะมีการดำเนินการหลังเรียนปรับพื้นฐานประมาณต้นเดือนพฤษภาคม โรงเรียนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,22:15   อ่าน 903 ครั้ง