ชุุมนุมโฟล์คซอง
ชุุมนุมโฟล์คซอง
"เด็กนบพิตำในวันนี้...อนาคตอาจจะดังเหมือนวงมาลีฮวนน่า"

ก็...เป็น...ไป...ได้ !